Mabon vieren in Eindhoven


Open Mabonviering in Eindhoven op 25 September 2021
Dit jaar begonnen we rond 15:00 uur, een uurtje later dan gewoonlijk omdat er een huwelijksceremonie bij de oude Plataanboom was. Het was lekker zonnig weer, we vormden een kring waarna iedereen gesmudgt werd. Met een geleide visualisatie maakte we contact met de aarde en onze omgeving en vormden we een energische kring; een beschermende cirkel. We verwelkomde via de vier windrichtingen de elementale spirits van de aarde, de lucht, het vuur en het water, de natuurspirits van het parkje, moeder aarde en het oneindige mysterie. Om verder op elkaar af te stemmen zongen we gezamenlijk "The Earth is Our Mother".
We werden deze keer met heerlijke muziek van Richard begeleid met gitaar en een hang-drum!

Ritueel met dennenappels

Een thema van Mabon is evenwicht; de dag en de nacht zijn even lang, overdag kunnen we nog heel goed lekker naar buiten maar 's avonds wordt het al vroeger donker en wat frisser en gaan we eerder naar binnen. Dag en nacht, buiten en binnen, open en dicht, gesymboliseerd met deze dennenappels die zich overdag openen en 's nachts sluiten. Iedereen kreeg twee dennenappels; een open dennenappel en een wat meer gesloten dennenappel. We sloten onze ogen en keken naar ons eigen leven, wat vinden we van het evenwicht tussen bijvoorbeeld werk en prive, verplichtingen en dingen die je leuk vindt om te doen voor jezelf, enz.. Waar zou je wat meer evenwicht in willen zien? Dingen in je leven die wat minder mogen verbind je met de dichte dennenappel, aspecten van je leven die je wat meer ruimte wil geven verbind je met de open dennenappel. We openden onze ogen en benoemden eerst iets dat we hadden verbonden met de dichte dennenappel, waarna de dennenappel werdt toevertrouwd aan het vuur. Daarna benoemde we iets dat we hadden verbonden met de open dennenappel en vertrouwden we deze dennenappel toe aan het vuur. Dat het vuur de aan de dennenappels verbonden aspecten van je leven mag transformeren naar meer evenwicht in je leven.

Dansritueel

In het dansritueel dat Geertje bijna ieder jaarfeest weer voor ons ontwikkeld en begeleid, worden de bij het jaarfeest behorende aspecten en bewegingen in de natuur vertaald naar een dans. Het eerste dansritueel van deze Mabonviering begonnen we met het voelen van de Yang kracht die de afgelopen maanden ons (letterlijk en figuurlijk) in beweging heeft gezet, op het nummer: Hero.
Het tweede dansritueel op muziek van Enya was heerlijk rustig, met deze muziek konden we voelen hoe we de komende tijd langzaam maar zeker naar binnen toe mogen gaan. Hierbij hoorden heel rustige, naar binnen gekeerde bewegingen.
Met de derde dans richtte we ons meer op het evenwicht van de twee krachten, in deze periode voegen de twee krachten zich gelijkmatig samen en creëren zo een beweging die vol is van zachte kracht of krachtige zachtheid. Dit onderdeel van het dansritueel deden we op de muziek van Enigma.
Het laatste deel van het dansritueel stond in het teken van de binnengehaalde oogst; samen vieren dat het harde werken voorbij en dat er een tijd van inkeer gaat komen. Maar nu nog even genieten van de uitbundigheid op de muziek van Caro Emerald

Appelritueel

Een ander aspect van Mabon is het oogsten, Mabon is ook een oogstfeest. We kunnen in deze tijd o.a. appels oogsten. Iedereen kreeg een appel die symbool stond voor wat we de afgelopen periode in ons leven geoogst hebben, bereikt hebben. Het afgelopen jaar gaf veel beperkingen waardoor mogelijk niet alle 'oogsten' goed uit de verf gekomen zijn. Waar zijn we dankbaar voor? Waar zouden nog wat meer aandacht aan kunnen besteden? Nadat iedereen hier iets uit het eigen leven over gedeeld had, gingen we nog iets verder met welke 'oogst' het dichts bij je hart lag.
Nadat we hier het een en ander met elkaar over gedeeld hadden, sneden we de appels overdwars in tweeën. Zo zagen we dat in het hart van iedere oogst een pentagram besloten ligt.
De ene helft van de appel met het pentagram offerde we als dank, de andere helft van de appel aten we lekker zelf op.

Ritueel met kastanjes

Ook de Kastanjebomen geven in deze tijd overvloedig kastanjes. We hadden veel kastanjes verzameld als symbool voor een overvloedige oogst. Van deze overvloedige oogst gingen we iets maken; een kastanje poppetje, een ketting. Tijdens onze jaarfeest vieringen doen we altijd iets beschouwends, iets met beweging en iets creatiefs dat bij het thema van het jaarfeest past.
Met de kastanjes die symbool staan voor een overvloedige oogst, ging we iets creatiefs maken, om dat vervolgens met elkaar te delen, door iets voor elkaar te maken en dat aan de ander te geven. Hier kwamen enkele persoonlijke creaties uit voort die mooi aansloten bij de boodschap die aan de ander gegeven werdt.We zongen nu gezamenlijk nog The River is Flowing, waarna de viering afgesloten werd. De vier elementen vanuit de vier windrichtingen werden bedankt, de natuurspirits van het parkje, moeder aarde en het oneindige mysterie werden bedankt. Ter afsluiting zongen we May The Circle Be Open, waarna we nog even gezellig konden napraten en genieten van de potluck.
Het was een zeer geslaagde, relaxte viering geworden!


        Martin Roek

Je vindt hier meer informatie over de volgende Mabonviering.
Mabonviering Eindhoven 2018

Open Mabonviering in Eindhoven op 29 September 2018

Het was met een temperatuur van rond de 13 graden wat fris vandaag, maar we hadden wel lekker zonnig weer. Rond 13:13 uur begonnen we de Mabonviering door eerst iedereen te smudgen waarna we een geleide visualisatie deden om te aarden en daarmee al een cirkel te vormden. Vervolgens creëerden we een cirkel met aandacht voor de vier windrichtingen, elementen, Moeder Aarde en het grote alomaanwezige mysterie. Met de veranderingen in de natuur, van de zomer naar de herfst, zongen we deze keer het bijpassende lied Cauldron of Changes.
Na een korte uitleg van de thema's die rond Mabon spelen gingen we creatief bezig met het maken van een klein mini-heksen­bezempje met o.a. takjes van de berk die een reinigende werking heeft. Nadat we allen een leuk klein bezempje gemaakt hadden, kozen we aan wie we ons bezempje wilden geven. Mabon is een oogstfeest waarin we de vruchten van onze oogst met elkaar delen. Zo vormden we paren die bezempjes gingen uitwisselen, maar we deden er eerst een reinigritueel mee. De mini-heksen­bezem gemaakt van reinigende berkentakken werdt gedoopt in zout water.
Ook zout is reinigend en neemt veel vuil op. Hiermee reinigden we dan het energieveld van de ander, waarna we die ons zelfgemaakte bezempje gaven. Daarna deed de ander dan hetzelfde weer bij ons.

Mabon is net als Imbolc ook een periode voor de schoonmaak. Met Imbolc de voorjaarsschoonmaak en met Mabon de najaarschoonmaak. De dagen worden korter, we gaan de donkere periode tegemoet, de oogsten zijn grotendeels binnen, dus opruimen wat niet meer nodig is, nu het nog redelijk lekker weer is. Zo deden we dan na het reinigen van ons energieveld met de mini-heksenbezem, nu een reinigsritueel van binnenuit.
We gingen in een kring zitten waarna er een kommetje met keltisch zeezout rond ging. Hieruit namen we allen een handje zout. Zout kan verontreinigingen, vuil goed opnemen. We sloten onze ogen en visualiseerden hoe wortels vanuit onze stuit de aarde inwortelde. Hieruit namen we energie uit de Aarde op die via onze stuit door ons lichaam heen ging. Deze energie stuite hier en daar op belemmeringen, hindernissen, waar het niet soepel langs kon stromen. We stelden ons voor hoe deze belemmeringen, deze hindernissen, voor een groot deel langzaam opgelost werden, vloeibaar werden en meegevoerd met deze energie, in de richting van onze handen. Daar werden deze belemmeringen, deze obstakels opgenomen door het reinigende zout. Ik ging vervolgens met een schaal zout water één voor één de mensen in de kring langs zodat ze het zout konden loslaten en hun handen in het water konden wassen.
Met een dergelijk ritueel ben je natuurlijk niet in één keer van alles af, het gaat erom dat je er aandacht aan besteed en zodoende het proces in werking houdt, in beweging houdt.
Nu iedereen gereinigd was ging het kommetje zout nogmaals de kring langs en pakten we er slechts enkele korreltjes zout uit. Zout is niet alleen reinigend maar ook essentieel voor ons leven. Zout hebben we nodig voor het doorgeven van zenuwprikkels en voor de vochtbalans in het leven. Verder is het belangrijk om sommige dingen in het leven met een korreltje zout te nemen. We stopten het korreltje zout in onze mond en proefde het zout des levens.

Dansritueel

Met het dansritueel begeleide Geertje ons met dans door de verschillende aspecten van Mabon. We begonnen met het nummer "Hero" van Chad Kroger. Op dit nummer dansten wij de zonkracht, de uitgaande energie waarmee we dingen kunnen opbouwen en in de wereld zetten. Deze energie staat voor de zon, de dag, en is mannelijk.
Het tweede nummer was "Adagio l'autumno" van Vivaldi uit de 4 jaargetijden. Hierop dansten we de maankracht, de naar binnen gerichte energie die contact maakt met de wereld van onze ideeën. Deze energie staat voor de maan (m.n. donkere), de nacht, en is vrouwelijk.
Het derde nummer was helemaal Mabon; dit was de song "Volver a l'innocence" van Enigma. In dit nummer waren de beide krachten van de vorige twee nummers samengebundeld, deze leiden ons naar onze creativiteit. En met die creativiteit kunnen we ons potentieel uitdrukken en nieuw potentieel ontdekken. De balans tussen Yin en Yang, mannelijk en vrouwelijk, dag en nacht.
Tot slot dansten op "A night like this" van Caro Emerald: heerlijk lucht geven aan onze creativiteit. Lucht het element van verbinden en samenzijn, delen. Hierop gaan we wederom onze creativiteit dansen maar nu delen we die met een ander, de anderen. Speels licht en vrolijk.
Hierlijke muziek en dans waarin de thema's rond Mabon mooi uitgedrukt en uitgebeeld werden. Met dit dansritueel is de Mabonviering ook echt een viering!

Dankbaarheid & vooruit kijken

Mabon is een ochtsfeest, we hebben nu alles overvloedig! We kunnen kijken naar de oogst in ons eigen leven; privé, in je werk, studie, je persoonlijke ontwikkeling. Wat is jouw oogst waar je dankbaar voor bent. We hadden allen wat heerlijk ruikend hooi gepakt dat symbool stond voor de oogst. We stelden ons voor hoe de energie van de dankbaarheid die we voelden doorstroomde naar het hooi, dat we vervolgens langs ons hart in het vuur loslieten. Energie moet stromen, anders stagneert het en stopt alles. Het vuur transformeert alles en geeft deze energie weer door het universum in.
Met Mabon gaan we de donkere periode tegemoet en kijken we ook of de oogst voldoende is om die periode door te komen. Waar zouden we nog aandacht aan moeten/willen besteden de komende periode, welke prioriteiten willen we stellen? Ook dit visualiseerde we als een gevoel of beeld dat we via het hooi in het vuur loslieten. Het transformerende vuur zal de energie van je verwachtingen voor de komende periode transformeren en verspreiden en wegen zoeken je te helpen deze te realiseren.

We waren er even stil van. We zongen May The Circle Be Open en daarna hieven we de cirkel weer op. We gingen nu lekker eten van de potluck, iedereen had wat lekkers meegenomen zodat we konden genieten van de overvloedige oogst die iedereen met elkaar kwam delen. We hebben nog even lekker rond het vuur nagepraat en van het eten genoten. Het was een zeer geslaagde Mabonviering!!!


        Martin Roek

Je vindt hier meer informatie over de volgende Mabonviering.
Mabonviering Eindhoven 2017

Open Mabonviering in Eindhoven op 23 September 2017

Het was lekker zonnig weer en we waren met een leuke groep met veel nieuwe gezichten. Nadat iedereen gesmudged was vormden we een cirkel en deden we een visualisatie om te aarden waarna de cirkel gecreëerd werd.
Er werdt wat verteld over de geschiedenis en achtergronden van het Mabonfeest; de balans tussen donker en licht, de dag die precies even langs duurt als de nacht, de oogstperiode waardoor we rond Mabon alles in overvloed hebben. Na deze achtergrond informatie van het Mabonfeest zongen we The River is Flowing
Dansritueel

Na gezamenlijk dit lied gezongen te hebben deden we een dansritueel begeleid door Geertje, de openingsdans had als thema de vier elementen aarde, water, lucht en vuur en de balans van lichaam en geest, op de muziek: Adama V´Shamayim.
Met de equinox is er een balans tussen dag en nacht, licht en donker, het uitbundige van de zomer en het beschouwende, naar binnen gerichte van de komende donkere periode van de herfst en de winter.
We deden twee dansen waarvan de eerste als thema de naar buiten gerichte mannelijke energie had (muziek: Zobra) en de andere dans als thema de naar binnen gerichte, vrouwelijke energie had (Muziek: String Quintet in C - Franz Schubert).
Na deze dansen waarin de mannelijke en vrouwelijke energie vormgegeven werden deden we een dans waarin we deze twee energieën lieten samenvloeien en in balans brachten (op Smaointe van Enya). De laatste dans was een cirkeldans op Listen to the river van Luka Bloom om alles lekker te vieren. Het was erg leuk te merken welke dansjes en mogelijkheden je hebt met een cirkeldans!

We sloten het dansritueel af met het gezamenlijk zingen van het lied The Earth is our Mother. Hierin zingen we dat Moeder Aarde voor ons zorgt en dat wij ook voor Moeder Aarde moeten zorgen. We deden een belofte aan Moeder Aarde om beter voor Haar te zorgen zodat ook toekomstige generaties nog van overvloedige oogsten kunnen genieten zoals wij die kennen. We schreven onze beloften op een papiertje dat we gekregen hadden waarna iedereen zich rond het vuur verzamelde.
Één voor één spraken we vervolgens onze belofte uit en zonden deze belofte de kosmos in via het vuur. De één beloofde meer vegetarisch te gaan eten, andere beloftes waren meer biologisch eten, minder de auto gebruiken, meer te fietsen en te lopen, afval te scheiden, mensen in je omgeven bewuster proberen te maken, zwerfafval opruimen, zelf bewuster met de natuur omgaan, enz..
De hoorn des overvloeds zat overvloedig vol met fruit, hiervan gingen we met z'n allen een heerlijke fruitsalade van maken. De pitten uit het fruit werden verzameld, gewassen en gedroogd bij het vuur. Toen we twee flinke schalen vol met een heerlijke fruitsalade hadden, verzamelden we ons weer om de viering af te sluiten. Nadat de cirkel opgeheven en geopend was zongen we May The Circle Be Open dat vaak gezongen wordt bij het opheffen van de cirkel. Iedereen kreeg de gewassen en gedroogde pitten uit het fruit in een klein glazen potje mee; zaaigoed voor het volgende jaar uit onze overvloedige oogst van dit jaar.
Nu de viering afgesloten was konden we genieten van de heerlijke fruitsalade die we gemaakt hadden en nog even gezellig napraten.
Er was een prettige ontspannen sfeer, ik vond het een zeer geslaagde viering!


        Martin Roek

Je vindt hier meer informatie over de volgende Mabonviering.