Mabon vieren in Eindhoven


Open Mabonviering in Eindhoven op 29 September 2018
Het was met een temperatuur van rond de 13 graden wat fris vandaag, maar we hadden wel lekker zonnig weer. Rond 13:13 uur begonnen we de Mabonviering door eerst iedereen te smudgen waarna we een geleide visualisatie deden om te aarden en daarmee al een cirkel te vormden. Vervolgens creëerden we een cirkel met aandacht voor de vier windrichtingen, elementen, Moeder Aarde en het grote alomaanwezige mysterie. Met de veranderingen in de natuur, van de zomer naar de herfst, zongen we deze keer het bijpassende lied Cauldron of Changes.
Na een korte uitleg van de thema's die rond Mabon spelen gingen we creatief bezig met het maken van een klein mini-heksen­bezempje met o.a. takjes van de berk die een reinigende werking heeft. Nadat we allen een leuk klein bezempje gemaakt hadden, kozen we aan wie we ons bezempje wilden geven. Mabon is een oogstfeest waarin we de vruchten van onze oogst met elkaar delen. Zo vormden we paren die bezempjes gingen uitwisselen, maar we deden er eerst een reinigritueel mee. De mini-heksen­bezem gemaakt van reinigende berkentakken werdt gedoopt in zout water.
Ook zout is reinigend en neemt veel vuil op. Hiermee reinigden we dan het energieveld van de ander, waarna we die ons zelfgemaakte bezempje gaven. Daarna deed de ander dan hetzelfde weer bij ons.

Mabon is net als Imbolc ook een periode voor de schoonmaak. Met Imbolc de voorjaarsschoonmaak en met Mabon de najaarschoonmaak. De dagen worden korter, we gaan de donkere periode tegemoet, de oogsten zijn grotendeels binnen, dus opruimen wat niet meer nodig is, nu het nog redelijk lekker weer is. Zo deden we dan na het reinigen van ons energieveld met de mini-heksenbezem, nu een reinigsritueel van binnenuit.
We gingen in een kring zitten waarna er een kommetje met keltisch zeezout rond ging. Hieruit namen we allen een handje zout. Zout kan verontreinigingen, vuil goed opnemen. We sloten onze ogen en visualiseerden hoe wortels vanuit onze stuit de aarde inwortelde. Hieruit namen we energie uit de Aarde op die via onze stuit door ons lichaam heen ging. Deze energie stuite hier en daar op belemmeringen, hindernissen, waar het niet soepel langs kon stromen. We stelden ons voor hoe deze belemmeringen, deze hindernissen, voor een groot deel langzaam opgelost werden, vloeibaar werden en meegevoerd met deze energie, in de richting van onze handen. Daar werden deze belemmeringen, deze obstakels opgenomen door het reinigende zout. Ik ging vervolgens met een schaal zout water één voor één de mensen in de kring langs zodat ze het zout konden loslaten en hun handen in het water konden wassen.
Met een dergelijk ritueel ben je natuurlijk niet in één keer van alles af, het gaat erom dat je er aandacht aan besteed en zodoende het proces in werking houdt, in beweging houdt.
Nu iedereen gereinigd was ging het kommetje zout nogmaals de kring langs en pakten we er slechts enkele korreltjes zout uit. Zout is niet alleen reinigend maar ook essentieel voor ons leven. Zout hebben we nodig voor het doorgeven van zenuwprikkels en voor de vochtbalans in het leven. Verder is het belangrijk om sommige dingen in het leven met een korreltje zout te nemen. We stopten het korreltje zout in onze mond en proefde het zout des levens.

Dansritueel

Met het dansritueel begeleide Geertje ons met dans door de verschillende aspecten van Mabon. We begonnen met het nummer "Hero" van Chad Kroger. Op dit nummer dansten wij de zonkracht, de uitgaande energie waarmee we dingen kunnen opbouwen en in de wereld zetten. Deze energie staat voor de zon, de dag, en is mannelijk.
Het tweede nummer was "Adagio l'autumno" van Vivaldi uit de 4 jaargetijden. Hierop dansten we de maankracht, de naar binnen gerichte energie die contact maakt met de wereld van onze ideeën. Deze energie staat voor de maan (m.n. donkere), de nacht, en is vrouwelijk.
Het derde nummer was helemaal Mabon; dit was de song "Volver a l'innocence" van Enigma. In dit nummer waren de beide krachten van de vorige twee nummers samengebundeld, deze leiden ons naar onze creativiteit. En met die creativiteit kunnen we ons potentieel uitdrukken en nieuw potentieel ontdekken. De balans tussen Yin en Yang, mannelijk en vrouwelijk, dag en nacht.
Tot slot dansten op "A night like this" van Caro Emerald: heerlijk lucht geven aan onze creativiteit. Lucht het element van verbinden en samenzijn, delen. Hierop gaan we wederom onze creativiteit dansen maar nu delen we die met een ander, de anderen. Speels licht en vrolijk.
Hierlijke muziek en dans waarin de thema's rond Mabon mooi uitgedrukt en uitgebeeld werden. Met dit dansritueel is de Mabonviering ook echt een viering!

Dankbaarheid & vooruit kijken

Mabon is een ochtsfeest, we hebben nu alles overvloedig! We kunnen kijken naar de oogst in ons eigen leven; privé, in je werk, studie, je persoonlijke ontwikkeling. Wat is jouw oogst waar je dankbaar voor bent. We hadden allen wat heerlijk ruikend hooi gepakt dat symbool stond voor de oogst. We stelden ons voor hoe de energie van de dankbaarheid die we voelden doorstroomde naar het hooi, dat we vervolgens langs ons hart in het vuur loslieten. Energie moet stromen, anders stagneert het en stopt alles. Het vuur transformeert alles en geeft deze energie weer door het universum in.
Met Mabon gaan we de donkere periode tegemoet en kijken we ook of de oogst voldoende is om die periode door te komen. Waar zouden we nog aandacht aan moeten/willen besteden de komende periode, welke prioriteiten willen we stellen? Ook dit visualiseerde we als een gevoel of beeld dat we via het hooi in het vuur loslieten. Het transformerende vuur zal de energie van je verwachtingen voor de komende periode transformeren en verspreiden en wegen zoeken je te helpen deze te realiseren.

We waren er even stil van. We zongen May The Circle Be Open en daarna hieven we de cirkel weer op. We gingen nu lekker eten van de potluck, iedereen had wat lekkers meegenomen zodat we konden genieten van de overvloedige oogst die iedereen met elkaar kwam delen. We hebben nog even lekker rond het vuur nagepraat en van het eten genoten. Het was een zeer geslaagde Mabonviering!!!


        Martin Roek

Je vindt hier meer informatie over de volgende Mabonviering.
Mabonviering Eindhoven 2017

Open Mabonviering in Eindhoven op 23 September 2017

Het was lekker zonnig weer en we waren met een leuke groep met veel nieuwe gezichten. Nadat iedereen gesmudged was vormden we een cirkel en deden we een visualisatie om te aarden waarna de cirkel gecreëerd werd.
Er werdt wat verteld over de geschiedenis en achtergronden van het Mabonfeest; de balans tussen donker en licht, de dag die precies even langs duurt als de nacht, de oogstperiode waardoor we rond Mabon alles in overvloed hebben. Na deze achtergrond informatie van het Mabonfeest zongen we The River is Flowing
Dansritueel

Na gezamenlijk dit lied gezongen te hebben deden we een dansritueel begeleid door Geertje, de openingsdans had als thema de vier elementen aarde, water, lucht en vuur en de balans van lichaam en geest, op de muziek: Adama V´Shamayim.
Met de equinox is er een balans tussen dag en nacht, licht en donker, het uitbundige van de zomer en het beschouwende, naar binnen gerichte van de komende donkere periode van de herfst en de winter.
We deden twee dansen waarvan de eerste als thema de naar buiten gerichte mannelijke energie had (muziek: Zobra) en de andere dans als thema de naar binnen gerichte, vrouwelijke energie had (Muziek: String Quintet in C - Franz Schubert).
Na deze dansen waarin de mannelijke en vrouwelijke energie vormgegeven werden deden we een dans waarin we deze twee energieën lieten samenvloeien en in balans brachten (op Smaointe van Enya). De laatste dans was een cirkeldans op Listen to the river van Luka Bloom om alles lekker te vieren. Het was erg leuk te merken welke dansjes en mogelijkheden je hebt met een cirkeldans!

We sloten het dansritueel af met het gezamenlijk zingen van het lied The Earth is our Mother. Hierin zingen we dat Moeder Aarde voor ons zorgt en dat wij ook voor Moeder Aarde moeten zorgen. We deden een belofte aan Moeder Aarde om beter voor Haar te zorgen zodat ook toekomstige generaties nog van overvloedige oogsten kunnen genieten zoals wij die kennen. We schreven onze beloften op een papiertje dat we gekregen hadden waarna iedereen zich rond het vuur verzamelde.
Één voor één spraken we vervolgens onze belofte uit en zonden deze belofte de kosmos in via het vuur. De één beloofde meer vegetarisch te gaan eten, andere beloftes waren meer biologisch eten, minder de auto gebruiken, meer te fietsen en te lopen, afval te scheiden, mensen in je omgeven bewuster proberen te maken, zwerfafval opruimen, zelf bewuster met de natuur omgaan, enz..
De hoorn des overvloeds zat overvloedig vol met fruit, hiervan gingen we met z'n allen een heerlijke fruitsalade van maken. De pitten uit het fruit werden verzameld, gewassen en gedroogd bij het vuur. Toen we twee flinke schalen vol met een heerlijke fruitsalade hadden, verzamelden we ons weer om de viering af te sluiten. Nadat de cirkel opgeheven en geopend was zongen we May The Circle Be Open dat vaak gezongen wordt bij het opheffen van de cirkel. Iedereen kreeg de gewassen en gedroogde pitten uit het fruit in een klein glazen potje mee; zaaigoed voor het volgende jaar uit onze overvloedige oogst van dit jaar.
Nu de viering afgesloten was konden we genieten van de heerlijke fruitsalade die we gemaakt hadden en nog even gezellig napraten.
Er was een prettige ontspannen sfeer, ik vond het een zeer geslaagde viering!


        Martin Roek

Je vindt hier meer informatie over de volgende Mabonviering.